26 May 2017 02:47:25

Презентації, тексти лекцій, розробки практичних

Найефективнішим способом навчання є поєднання аудиторних занять й самоосвіти. Ми вважаємо, що живого спілкування із викладачем та колегами в аудиторії не замінить електронне навчання, проте, для тих, хто з певних причин не мав змоги відвідати лекції, подаємо тут стислі виклади лекцій та презентацій дисциплін кафедри. Через брак дискового простору не всі лекційні матеріали курсів розміщено у повному обсязі. Вичерпні конспекти лекцій, презентації, рекомендації щодо організаціх самостійної роботи студентів й електронні посібники можна отримати у Вашого викладача.

Студентам ПЕРШОГО КУРСУ

Вступ до спеціальності - доцент Гаташ Сергій Васильович

Фахові тексти для читання іноземною мовою - доцент Гаташ Сергій Васильович

 

Студентам ДРУГОГО КУРСУ

Біохімія - доцент Овсянникова Тетяна Миколаївна

К о н с п е к т и

 

Студентам ТРЕТЬОГО КУРСУ

Загальна біофізика - професор Шестопалова Ганна Вікторівна

К о н с п е к т и

П р е з е н т а ц і ї

Чисельні методи - доцент

К о н с п е к т и

 • Лекція 9 Чисельне інтегрування.
 • Лекція 10 Розв'язання систем лінійних рівнянь.
 • Лекція 11 Розв'язання нелінійних рівнянь.
 • Лекція 12 Розв'язання систем нелін рівнянь.
 • Практика 4 Чисельне дифереціювання й інтегрування.

 

Студентам ЧЕТВЕРТОГО КУРСУ

Радіаційна біофізика - доцент Січевська Лариса Вікторівна

К о н с п е к т и

 

Математична біофізика - доцент Гаташ Сергій Васильович

Методичний посібник для вивчення курсу

 

Цитологія - доцент Овсянникова Тетяна Миколаївна

К о н с п е к т и

 

Студентам П'ЯТОГО КУРСУ

Програма державного іспиту зі спеціальності 8.0702040-біофізика

 

Фізика біомембран - професор Гордієнко Євген Олександрович

К о н с п е к т и

 • Лекція 1 Рівняння пасивного тарнсмембранного переносу речовини.
 • Лекція 9 Статистичний розподіл мембранних пор за розмірами і його вплив на фізичні властивості мембран.

Кріобіофізика - професор Гордієнко Євген Олександрович

К о н с п е к т и

 • Лекція 1 Засоби адаптації живих істот до ектсремальних зовнішніх факторів.
 • Лекція 2 Фактори, що впливають на збереженість клітин при кріоконсервуванні.
 • Лекція 3 Причини пошкодження клітин при кріозберіганні.
 • Лекція 5 Кріокосервування біооб'єктів для медичних потреб.
 • Лекція 7 Режими й технології охолодження біооб'єктів при кріоконсервуванні.

АСПІРАНТАМ, МАГІСТРАНТАМ

Програма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 03.00.02-біофізика (фізико-математичні науки)

Програма кандидатського іспиту з спеціальності 03.00.02-біофізика (фізико-математичні науки)

 

 
Вы являетесь
Приветствуем!!!
Вы зашли biomedphys.univer.kharkov.ua Ваш IP адресс 54.81.69.159 Приятного просмотра!!