Історія кафедри молекулярної та медичної біофізики - Part 2

Історія кафедри

Home  >>  Історія кафедри

З 1961 року кафедру очолював ще один учень А.А. Слуцкіна доцент К.І. Кононенко, і в цей же час при кафедрі була утворена Лабораторія радіофізичних методів дослідження біологічних рідин та організмів. Ініціатором її утворення був В.К. Ткач. У 1964 році на кафедрі була відкрита нова спеціальність «Біофізика» на фізико-математичної базі для підготовки фахівців для дослідницьких і навчальних фізичних, біологічних і медичних установ України з самостійним набором в 25 чоловік. У наступне десятиліття на кафедрі склалося новий науковий напрям — радіаційна біофізика молекулярних кристалів біологічно важливих сполук, біополімерів і біологічних тканин. Викладачі кафедри (К.І. Кононенко, І.М. Комарь, Л.Д. Степін) розробили індивідуальний навчальний план і робочі програми курсів за спеціальністю біофізика з фізичним і радіофізичним ухилом.

У ці ж роки в Харкові створюється ряд великих біофізичних лабораторій: в Інституті радіофізики та електроніки АН УРСР під керівництвом випускника кафедри фізика-теоретика В.Я. Малєєва; в Фізико-технічному інституті АН УРСР під керівництвом Б. Сафронова; в Інституті медичної радіології під керівництвом О.М. Мамотюка; в Інституті рослинництва, селекції та генетики; під керівництвом випускника кафедри Я.А. Мілаєва в Інституті тваринництва Лісостепу і Полісся України. Трохи пізніше в новоствореному Фізико-технічному інституті низьких температур АН УРСР під керівництвом його директора академіка АН УРСР Б.І. Вєркіна був створений сектор молекулярної біофізики, що складався з п’яти відділів, а потім і Інститут проблем кріобіології і кріомедицини АН УРСР. Всі вони були активними споживачами випускників кафедри, як біофізиків, так і радіоспектроскопістов, базами студентської практики та дипломних робіт. Практично всі біофізичні лабораторії і групи очолювалися випускниками кафедри. У кафедри були також тісні контакти з інститутами Києва, Донецька, Москви, Пущино-на-Оке і Обнинска.

У 1975 році кафедрою близько року завідував учень академіка А.І. Ахиезера і В.К. Ткача фізик-теоретик Л.Д. Стьопін. Роботи Л.Д. Стьопіна були присвячені традиційним для кафедри ще з часів А.А. Слуцкін дослідженням біосистем методами діелектричної спектроскопії. В цьому ж році шляхом об’єднання кафедр радіоспектроскопії і радіовимірювань була організована кафедра квантової радіофізики, на якій велася підготовка і фахівців біофізиків. У 1978 році на базі відділення біофізики кафедри квантової радіофізики була створена кафедра молекулярної і прикладної біофізики, яку очолив академік АН УРСР, директор ФТІНТ АН УРСР Б.І. Веркин.

У 1980 — 1985 роки кафедрою завідував учень Б.І. Вєркіна, керівник відділу молекулярної біофізики ФТІНТ АН УРСР, професор Ю.П. Благой, який успішно працює в області дослідження фізики взаємодії іонів металів і низькомолекулярних лігандів з ДНК. Основною науковою тематикою кафедри в ці роки було вивчення енергетичного спектру біологічних макромолекул шляхом дослідження їх взаємодії з електромагнітним випромінюванням в широкому діапазоні частот.

З 1985 року кафедрою завідував випускник кафедри професор Лемешко В.В., який вніс в традиційну наукову тематику напрямок функціональної біофізики мембран і процесів старіння. У 1985-1992 роках на кафедрі досліджуються вільно-радикальні та біоенергетичні механізми старіння і структурно-функціональних перебудов біологічних мембран в нормі і при дії різних фізичних факторів на організм. Кафедра брала участь у виконанні комплексної програми «Продовження життя» АН і АМН СРСР; в республіканських програмах «Біотехнологія» і «Взаємодія нуклеїнових кислот з біологічно активними речовинами» за планом АН УРСР; «Моделювання розпізнавання електролокаціонних зображень в біологічних системах» в рамках програми «Світовий океан» за постановою Ради Міністрів СРСР. У ці ж роки на кафедрі був розроблений і впроваджений для медико-біологічних досліджень СВЧ-діелектрометрії 3-х сантиметрового діапазону.

Pages : 1 2 3 4