Історія кафедри молекулярної та медичної біофізики - Part 3

Історія кафедри

Home  >>  Історія кафедри

З 1992 р кафедрою завідує її випускник, відомий фахівець в галузі молекулярної біофізики, завідувач відділом біофізики Інституту радіофізики та електроніки НАН України, професор В.Я. Малєєв, вдихнув в її діяльність нове життя. На кафедрі, крім традиційних радіаційно-біофізичних досліджень, розвиваються під керівництвом професора Благого Ю.П. дослідження фізики взаємодії ДНК з лікарськими препаратами, а під керівництвом професора Малєєва В.Я. за допомогою сучасних прецизійних радіофізичних методів і методів квантової хімії фізичних властивостей молекул нуклеїнових кислот. Діелектричні методи дослідження біооб’єктів отримали свій подальший розвиток. Був створений не має прямих аналогів у світовому приладобудуванні експериментальний екземпляр оптико-діелектричного вимірювача гемокоагуляціонних властивостей крові, який експонувався на ВДНГ України та на Всесоюзній виставці Медтехніка-тисячі дев’ятсот дев’яносто п’ять. Видано рекомендації підприємству-виробнику для конструкторської розробки експериментальної серії приладів. Запропоновано новий інтегрально-диференціального метод ранньої діагностики захворювань, які пов’язані з порушеннями згортання крові. Авторами цих розробок і дослідженнями діелектричних властивостей біооб’єктів були Л.Д. Стьопін, О.Т. Ніколов, С.В. Гаташ.

У липні 2001 р шляхом об’єднання кафедр молекулярної і прикладної біофізики радіофізичного факультету і медичної фізики фізико-технічного факультету була утворена Міжфакультетська кафедра біологічної і медичної фізики. Завідувачем кафедри став випускник фізико-технічного факультету, професор В.В. Товстяк. З 2003 по 2012 рік на кафедрі проводилась підготовка фахівців і магістрів за двома спеціальностями — «Біофізика» і «Медична фізика».

В останнє десятиліття на кафедрі досліджується вплив зовнішніх факторів на фізичні процеси в біологічних системах, вивчаються міжмолекулярні взаємодії і фізико-хімічні властивості біологічних молекул. Велика увага приділяється з’ясуванню ролі гідратний-іонного оточення в стабілізації структури біополімерів, закономірностей зв’язування біомолекул з мембранами і біологічно активними речовинами (іонами металів, барвниками, лікарськими препаратами). Досліджується вплив низьких температур, іонізуючого і мікрохвильового випромінювання на біологічні об’єкти. До традиційних наукових напрямків кафедри додалося нові — розробка нових фізичних методів медицини на основі проведення системного аналізу і побудови математичних комп’ютерних і лабораторних моделей конкретних фізико-технологічних процесів для медицини. Виконувалися великі госпдоговірні дослідження (керівник доцент Овсянникова Т.М.) в області промислової медицини та біотехнології. Спільно з медичними службами Міністерства вугільної промисловості розроблено ряд нормативних документів у вигляді методичних рекомендацій щодо збереження здоров’я шахтарів та гірничорятувальників в умовах глибоких вугільних шахт. Були отримані патенти на винаходи, в тому числі на нові біополімери з тканин молюсків і мікроводоростей мають протизапальну, антиоксидантну, імуномодулюючу активність і стимулюють регенеративні процеси. Проводяться дослідження впливу когерентних і некогерентних електромагнітних випромінювань на живі об’єкти.

З 2006 по 2008 рік кафедрою завідував професор Малюкін Ю.В., член-кореспондент НАНУ, заступник директора Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України, який почав розвивати на кафедрі наукові дослідження в області біонанотехнологій.

З 2008 по 2012 рік виконуючим обов’язки завідувача кафедри був доцент Гаташ С.В. -фахівець в області гідратації біомолекул і клітин, а також математичного моделювання біологічних процесів.

У 2012 році кафедра була реорганізована в кафедру молекулярної та медичної біофізики радіофізичного факультету. З вересня 2012 року завідувачем кафедри став член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор Гордієнко Є.О., заступник директора Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України. Він автор 3 монографій, присвячених кріобіофізіке і біофізики клітини і підручника «Фізика біомембран».

Pages : 1 2 3 4