Історія кафедри молекулярної та медичної біофізики - Part 4

Історія кафедри

Home  >>  Історія кафедри

На базі кафедри в 1993 році створено Харківське відділення Біофізичного суспільства України, головою якого є професор В.Я. Малєєв. При кафедрі працює Харківський біофізичний семінар, який користується міжнародним авторитетом. У 1995 році створюється перший в Україні спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю 03.00.02-біофізика (фізико-математичні науки). З 1998 року при кафедрі працює редколегія наукового журналу «Біофізічній вісник» видавництва Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. В цьому ж році кафедра забезпечила проведення II з’їзду Українського біофізичного товариства. У 2008 році професори Благой Ю.П. і Малєєв В.Я. стали лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки за цикл праць з молекулярної біофізики.

Починаючи з 1964 року до теперішнього часу, підготовлено понад 750 випускників за фахом «Біофізика», в тому числі понад 100 іноземних студентів з понад 20 країн світу. Серед випускників кафедри академік НАН України М.С. Веселовський, члени-кореспонденти НАН України Е.А. Гордієнко і А.І. Корнелюк, президент Національної академії аграрних наук України М.Д. Безуглий, десятки докторів і кандидатів наук. Значна частина наукових співробітників-біфізіков установ міста Харкова випускники кафедри, серед них провідні фахівці і керівники різних рівнів. В даний час десятки випускників кафедри успішно працюють в провідних університетах і дослідницьких центрах багатьох країн світу.

Pages : 1 2 3 4