Програми навчальних дисциплін

Програми навчальних дисциплін

Home  >>  Програми навчальних дисциплін

Програми навчальних дисциплін

Тут ви знайдете робочі програми навчальних дисциплін викладачів кафедри молекулярної і медичної біофізики

Дисципліна Курс Семестр Група
1 Вступ до спеціальності 1 1 РБ-11
2 Біохімія 2 3, 4 РБ-21
3 Чисельні методи 3 5 РБ-31
4 Загальна біофізика 3 5, 6 РБ-31
5 Цитологія 3 6 РБ-31
6 Фізіологія 3 6 РБ-31
7 Фізика біополімерів 3 5, 6 РБ-31
8 Імунологія 4 7 РБ-41, РБ-42
9 Методи біофізичних досліджень 4 7, 8 РБ-41, РБ-42
10 Термодинаміка та статистична фізика 4 7 РБ-41, РБ-42
11 Фізика макромолекул 4 7 РБ-41
12 ЕОМ експеримент і машинна обробка даних 4 8 РБ-41, РБ-42
13 Квантова радіофізика 4 8 РБ-41, РБ-42
14 Радіаційна біофізика 4 7 РБ-41, РБ-42
15 Математична біофізика 4 8 РБ-41, РБ-42
16 Біотехнологія 4 8 РБ-41, РБ-42
17 Біоелектричні процеси 4 8 РБ-41, РБ-42
18 Електроніка в біології і медицині 4 8 РБ-41, РБ-42
19 Практикум з методів досліджень 4 7, 8 РБ-41, РБ-42
20 Молекулярна біологія і генетика 4 7, 8 ТЛ-41
21 Кріобіофізика 5 9, 10 РБ-51
22 Фізика біомембран 5 9 РБ-51
23 Молекулярна спектроскопія 5 9, 10 РБ-51
24 Комп’ютерний аналіз біомолекул 5 9, 10 РБ-51
25 Екологічна дія фізичних факторів 5 10 РБ-51