Навчальні програми та робочі навчальні плани (2020/2021 н.р.)

Навчальні програми та робочі навчальні плани (2020/2021 н.р.)

Home  >>  Навчальні програми та робочі навчальні плани (2020/2021 н.р.)

Навчальні програми та робочі навчальні плани

 

Перелік навчальних курсів спеціальності біофізика

Дисципліна

Курс

Семестр

Група

1. Керування проектами і бізнес-аналіз ІТ 1 осінній РР, РБ
2. Біохімія 2 осінній весняний РБ-21
3. Біохімія 2 осінній РЕ-21
4. Загальна біофізика 3 весняний РБ-31
5. Мікробіологія 3 осінній РБ-31
6. Молекулярна біофізика 3 осінній РБ-31
7. Основи біофізики 3 осінній РЕ-31
8. Цитологія 3 весняний РБ-31
9. Чисельні методи біофізики 3 осінній РБ-31
10. Біоелектричні процеси 4 весняний РБ-41
11. Біостатистика 4 осінній РБ-41
12. Імунологія 4 весняний РБ-41
13. Кріобіофізика 4 осінній РБ-41
14. Математична біофізика 4 весняний РБ-41
15. Методи біофізичних досліджень 4 осінній РБ-41
16. Молекулярна адсорбція 4 весняний РБ-41
17. Радіаційна біофізика 4 осінній РБ-41
18. Фізичні методи в медичній діагностиці 4 осінній РБ-41
19. Біофізика клітини і вторинних посередників 5 осінній РБ-51
20. Мас-спектрометрія 5 весняний РБ-51
21. Методи біоінженерії 5 весняний РБ-51
22. Методи дослідження біомембран 5 осінній РБ-51
23. Молекулярна біологія та генетика 5 осінній РБ-51
24. Синергетика 5 весняний РБ-51
25. Біоінформатика 6 осінній РБ-61
26. Ймовірнісні методи в біології та медицині 6 осінній РБ-61
27. Комп’ютерний аналіз біомолекул 6 осінній РБ-61
28. Комп’ютерний аналіз біомолекул 6 осінній РЕ-61
29. Молекулярна спектроскопія 6 осінній РБ-61