Методичні посібники та задачники

Методичні посібники та задачники

Home  >>  Методичні посібники та задачники

Матеріали до семінарських, практичних, лабораторних занять, самостійної роботи

Структурна і динамічна біохімія

Методичні матеріали до лабораторних робіт «Біофізичного практикуму» 3 курс РБ

Методичні матеріали до лабораторних робіт «Практикуму з медичної та біологічної фізики» 3-4 курс ТЛ

Методичні матеріали до лабораторних робіт з «Біохімії» 2 курс РБ

Методичний посібник для вивчення курсу «Математична біофізика» 4 курс РБ

Збірник завдань для самостійної роботи студентів з «Радіаційної біофізики», 4 курс РБ

Методичний посібник для самостійної роботи студентів з англійської мови, 1-3 курс РБ

Методичний посібник для самостійної роботи студентів з курсу «Вступ до спеціальності» 1 курс РБ

Методичні рекомендації з оформлення курсових і дипломних робіт для студентів спеціальностей 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 153 «Мікро- та наносистемна техніка

Практикум з методів біофізичних досліджень 4 курс РБ