Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота

Home  >>  Науково-дослідна робота

 • Захищено кандидатську дисертацію аспіранткою кафедри Баранник М.О.
 • Наукові зв’язки:

кафедра здійснює науково-технічне співробітництво з вишами, НДІ і галузевими інститутами: Львівським національним університетом імені Івана Франка, ХНМУ МОЗ України, ІПКіК НАН України, ІРЕ НАНУ, ІСМА НАНУ, ФТІНТ НАНУ, ІТ АМНУ, ХІМР АМНУ, ИЗіНХ АМНУ та ін.

 • Наукові стажування і підвищення кваліфікації

науковці та викладачі кафедри проходять в провідних вузах, інститутах НАН України та за кордоном:

доц. Толсторуков М.Є. — США, Національний інститут дослідження раку, Вашингтон — 2000-2005 рр.;

доц. Берест В.П. . — Польща, Інститут експериментальної біології, Варшава — 2001-2002 рр.;

проф. Горбенко Г.П. — Фінляндія, Інституті біомедицини Університету Гельсінкі — травень-жовтень 2005 р.

 • Спеціалізована вчена рада

На кафедрі працює Спеціалізована вчена рада Д 64.051.13 із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю 03.00.02 — біофізика (фізико-математичні науки) (5 з 15 членів ради, в тому числі правління — працівники кафедри). За останню каденцію ради (2014-2017 роки) захищено 6 кандидатських та 3 докторських дисертації.

 • Постійно діє науковий семінар Харківського відділення Українського біофізичного товариства. За минулий рік відбулося 6 засідань.
 • Працює редакційна колегія наукового журналу «Біофізичний вісник» {Свідоцтво КВ 11007 про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації} (головний редактор — професор Горбенко Г.П., в складі редколегії 5 осіб — викладачі кафедри).
 • Кафедра проводить координуючу роботу як центр Українського біофізичного товариства (УБФТ) і бере активну участь в діяльності відповідних європейських та всесвітніх товариств, допомагає ефективно розвивати міжнародні зв’язки та науково-технічне співробітництво.

НДР за рахунок держбюджету:

→5-14-06 (кер. — проф. Малєєв В.Я., доц. Гаташ С.В.); обсяг фінансування на 2006 р. — 63 470 грн «Механізми впливу фізичних факторів і біологічно активних речовин на ДНК, білки та біомембрани»

кафедра продовжувала виконувати науково-дослідні роботи за

грантом УНТЦ № R 2155 “Комплексне вивчення механізму процесів взаємодії іонів середніх енергій з твердим тілом ірозробка на базі встановлених закономірностей кількісних методів діагностики твердих тіл на атомарному рівні”загальний обсяг фінансування 190 000 євро;

також кафедра була співвиконавцем НДР:

3-14-04 (проф. Свіч В.А., доц. Овсянникова Т.М.) обсяг фінансування на 2006 р. — 92 971 грн «Фізичні механізми біологічної дії низькоінтенсивного лазерного опромінення видимого та ІЧ-діапазонів»;

37-14-04 (доц. Ляховський А.Ф., проф. Горбенко Г.П.) обсяг фінансування на 2006 р. — 39 534 грн «Дослідження фізичних механізмів впливу високочастотного електромагнітного випромінювання на структуру та функціональний стан біологічних об’єктів».

 • За звітний період кафедра виконала

1999-2002 рр. грант INTAS – 97 31753 (кер. – проф.. Малєєв В.Я.) “Design, synthesys and testing of novel bioilogically active molecules as potential drugs with sequence-specific binding to nucleic acids” обсяг фінансування 18 000 євро

2001 р. хоз договірну тему № 6-01(20) (кер. — доц. Овсянникова Т.М.) “Исследование влияния биополимера из черноморской мидии Mytilus galloprovincialis Lam. на функциональную активность щитовидной железы» (ЮгНИРО, м.Керчь) обсяг фінансування 10 000 грн.

 • Публікації — всього – 312 , у т.ч.: статей — 108, тез — 177, патентів – 8

всього статей тез патентів
у середньому за рік 62 22 38 2
2001 р. 50 18 30 2
2002 р. 54 24 27 2
2003 р. 68 27 30 3
2004 р. 69 18 51 1
2005 р. 61 21 39
2006 р. 10 5 5

монографії – 3 (2 — Малєєв В.Я., 1 — Гордієнко Є.О.)

підручники – 1 (Гордієнко Є.О. “Фізика біомембран”).

методичні посібники – 5

 • Науковці кафедри особисто брали участь у 35 конференціях (20 міжнародних).

Було проведено І Українську наукову конференцію «Проблеми біологічної і медичної фізики» 20-22 вересня 2004 року силами працівників кафедри (організована: МОН України, ХНУ ім. В.Н.Каразіна, ХДМУ).

 • Закордонні відрядження: всього 18:

2001 р. – 2 (Берест В.П.)

2002 р. – 8 (Горобченко О.А., Гаташ С.В., Берест В.П., Доманов Є.О., Овсяннікова Т.М., Чорна Д.В.)

2003 р. – 4 (Доманов Є.О., Данильченко Н.І.)

2005 р. – 3 (Горбенко Г.П., Берест В.П., Доманов Є.О.)

2006 р. – 1 (Толсторуков М.Є.)

Всього: у 10 конференціях в 8 країнах взяли участь 9 співробітників.

 • Студентська наукова робота:

Основною формою наукової роботи студентів на кафедрі є індивідуальна робота. Здебільшого студенти залучаються до наукової роботи через виконання курсових та кваліфікаційних (дипломних) робіт. Активну участь беруть студенти у наукових семінарах та конференціях.

За звітний період разом зі студентами опубліковано 65 наукових праць (44 студенти), у тому числі: 15 статей (3у міжнародних журналах) і 28 тез доповідей (усі міжнародних конференцій). Студенти взяли участь у роботі 22наукових конференцій, 7 з них відбулися за межами України.

Студенти кафедри є постійними учасниками Каразінських читань, всього з 2001 по 2005 роки у роботі підсумкової факультетської конференції взяли участь 12 студентів ІІІ-V курсів. Студенти кафедри неодноразово ставали лауреатами цих заходів. Так 2001 року студентка Потапова О.П. отримала диплом 2-го ступеня, 2002 року студент Доманов Є.О. – диплом 1-го ступеня, 2003 року студентки Зобніна В.Г. та Єрмак Є.Л. отримали дипломи 1 та 2-го ступенів, а 2004 року ті самі студентки отримали дипломи 1 та 3 ступенів на студентській науковій конференції радіофізичного факультету.

2001 року студентка 5-го курсу О. Горобченко отримала Диплом ІІ ступеня на First International Young Scientists Conference on Applied Physics (Kyiv).