Навчально-методична робота

Home  >>  Навчально-методична робота

Організаційна робота

  • Захищено: 2 докторських, 7 кандидатських дисертацій.
2001 2002 2005
кандидатскі Січевска Л.В.,

Зима Г.В.

Горняк С.А. Батюк Л.В.,

Горобченко О.А.,

Доманов Е.А.,

Ткаченко В.Н.

докторські Бернанке Е.А.

Ємец Б.Г.

2008 2009 2012
кандидатські Трусова В.М. Юдінцев А.В.
  • наукові зв’язки

Кафедра здійснює науково-технічне співробітництво з НДІ і галузевими інститутами: Мадридською і Лондонським університетами, ІПКіК НАНУ, ІРЕ НАНУ, ІСМА НАНУ, ФТИНТ НАНУ, ІТ АМНУ, ХІМР АМНУ, ИЗіНХ АМНУ та ін.

  • Наукові стажування і підвищення кваліфікації

науковці та викладачі кафедри проходять в провідних вузах, інститутах НАН України та за кордоном:

доц. Толсторуков М.Є. — США, Національний інститут дослідження раку, Вашингтон — 2000-2005 рр.;

доц. Берест В.П. . — Польща, Інститут експериментальної біології, Варшава — 2001-2002 рр.;

проф. Горбенко Г.П. — Фінляндія, Інституті біомедицини Університету Гельсінкі — травень-жовтень 2005 р.

  • Спеціалізована вчена рада

На кафедрі працює Спеціалізована вчена рада Д 64.051.13 по захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю 03.00.02 — біофізика фізико-математичних наук (5 з 13 членів ради, в тому числі правління — працівники кафедри). За останні каденцію ради (2010-2012 роки) захищені 6кандідатскіх дисертацій.

  • Постійно діє науковий семінар Харківського відділення Українського біофізичного товариства (голова — професор Малєєв В.Я.). За звітний період відбулося 26 засідань.
  • Працює редакційна колегія наукового журналу «Біофізичний вісник» {Свідоцтво КВ 11007 про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації} (редактор — професор Малєєв В.Я., в складі редколегії 5 осіб — викладачі кафедри). Видано 9 випусків журналу.
  • Кафедра проводить координуючу роботу як центр Українського біофізичного товариства (УБФТ) і бере активну участь в діяльності відповідних європейських та всесвітніх товариств, допомагає ефективно розвивати міжнародні зв’язки та науково-технічне співробітництво.