Навчально-методична робота

Навчально-методична робота

Home  >>  Навчально-методична робота

  План відкритих занять

  Навчально-методичні посібники

Структурна і динамічна біохімія

Збірник завдань для самостійної роботи студентів з «Радіаційної біофізики»

Методичні рекомендації з оформлення курсових і дипломних робіт для студентів спеціальностей 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 153 «Мікро- та наносистемна техніка»

  Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Підвищення кваліфікації та наукові стажування:

Викладачі кафедри:

у 2021-2022 році брали участь у роботі програми «Школа цифрової грамотності: Абетка цифрових технологій» від Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання;

доц. Берест В.П. — ХНМУ МОЗ України, листопад 2016 — січень 2017 р.; ХНУ імені В.Н. Каразіна, Інститут післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання, програма «Технології дистанційного навчання у закладах вищої та фахової передвищої освіти», осінь 2018 р.; взяв участь у всеукраїнському дводенному лекторії від представників бізнесу з розвитку soft та hard skills викладачів від UniBiz Bridge 21 – 22 листопада 2022 р.; взяв участь у всеукраїнському лекторії «Uni-Biz Bridge: Career Centres» 28 – 29 вересня 2022 р.; пройшов навчання в літній ІТ школі Teachers’ Smart-Up Summer Edition від Sigma Software University 1-5 серпня 2022 р. Ознайомився з трендами та змінами у світі інформаційних технологій, здобув практичні навички у популярних сьогодні напрямках: Java, JS, .NET, Python, Mobile, PHP, для використання їх у організації навчального процесу та роботі зі студентами. (SSWU: TCHR001 Teachers’ Smart-Up);  пройшов навчання EPAM Teachers Internship 2022; пройшов тренінг TEACHER’S SMART UP від Sigma Software University, де протягом тижня розвивав практичні навички у популярних ІТ-напрямках та формував вміння корисні при організації навчального процесу та роботі зі студентами, застосовувати нові підходи у формуванні освітніх програм. Під час навчання ознайомився з особливостями формування процесів аутсорсингового бізнесу, детально розглянув перспективи розвитку ІТ-ринку в Україні, вирізнив трендові напрямки, окрему увагу приділив побудові персонального бренду та розвитку софт скілів, 24-28 січня 2022 р.;

проф. Косевич М.В. — взяла участь у засіданні  ради Міжнародного наукового мас-спектрометричного товариства в рамках International Mass Spectrometry Conference IMSC-2022, Maastricht, Netherlands, 27 серпня — 2 вересня 2022 р., https://www.imsc2022.com/programme/general-programme. Викладач проінформувала колег про стан науки, біомедичної мас-спектрометріїв Україні, зокрема під час війни. Отриману протягом конференції інформацію щодо європейських досягнень у цій галузі включено до матеріалів лекцій та семінарів з начальної дисципліни «Мас-спектрометрія»;

доц. Боріков О.Ю. —  ХНУ імені В.Н. Каразіна, Інститут післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання, програма «Технології дистанційного навчання у закладах вищої та фахової передвищої освіти», квітень-травень 2019 р.;

доц. Горобченко О.О. — ХНУ імені В.Н. Каразіна, Інститут післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання, програма «Технології дистанційного навчання у закладах вищої та фахової передвищої освіти», жовтень-листопад 2019 р.;

доц. Міщенко Т.В. — навчання 180 годин (6 кредитів) та успішно завершила курс в Вищій школі агробізнесу в Ломзи, Польща: Іnternational internships «Formation of competencies and development of professional and pedagogical skills of a teacher in a higher vocational education institution» as part of a continuing professional development program throughout life, 06.09.2021 – 15.10.2021 р.;

доц. Січевська Л.В.  — ХНУ імені В.Н. Каразіна, Інститут хімії,  листопад-грудень 2015; ХНУ імені В.Н. Каразіна, Інститут післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання, програма «Технології дистанційного навчання у закладах вищої та фахової передвищої освіти», квітень-травень 2019 р.; ХНУ імені В.Н. Каразіна, Інститут післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання, програма «Організація підсумкового контролю знань у дистанційному форматі на базі LMS Moodle», грудень 2020 р.