Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована вчена рада

Home  >>  Спеціалізована вчена рада

Склад спеціалізованої вченої ради Д 64.051.13

Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми сучасної біофізики» спеціалізації «Біофізика» освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали