Про журнал

Про журнал

Home  >>  Про журнал

Журнал Біофізичний вісник – періодичне наукове фахове видання України Категорії «Б» в галузях наук:

10 Природничі науки за спеціальностями 104 Фізика та астрономія, 105 Прикладна фізика та наноматеріали;

09 Біологія за спеціальністю 091 Біологія;

16 Хімічна та біоінженерія за спеціальністю 163 Біомедична інженерія.

Метою журналу є публікація статей, повідомлень та оглядів, які містять оригінальні результати вирішення фізико-математичних та інженерно-технічних проблем, що відносяться до біологічних систем різного рівня організації, методами експериментальної і теоретичної фізики, математичного та комп’ютерного моделювання.

Місією журналу є висвітлення останніх досягнень у біофізиці та суміжних галузях природничих наук і ознайомлення з ними широкого кола читачів.

Біофізичний вісник містить наступні секції: Редакційна стаття, Молекулярна біофізика, Біофізика клітини, Біофізика складних систем, Медична фізика, Дія фізичних факторів на біологічні об’єкти, Методи біофізичних досліджень, Біомедична інженерія, Дискусійні матеріали, Хроніка.

До розгляду приймаються статті українською, російською та англійською мовами, оформлені згідно з правилами для авторів.
Журнал розрахований на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, що працюють у галузі біофізики та суміжних областях.

Журнал виходить 2 рази на рік.
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 11007 від 17.02.2006
Журнал має DOI: 10.26565/2075-3810.
Видавець: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна