Е-версія

Е-версія

Home  >>  Е-версія

Біофізичний вісник

Заснований 1998 року

ISSN 2075-3810

Журнал «Біофізичний вісник» — періодичне наукове фахове видання України в галузі фізико-математичних та біологічних наук.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 11007 від 17.02.2006.

«Біофізичний вісник» публікує статті, огляди та короткі повідомлення, які містять оригінальні результати вирішення фізико-математичних проблем, що відносяться до біологічних систем різного рівня організації, методами експериментальної і теоретичної фізики та математичного моделювання.
Журнал має розділи:
МОЛЕКУЛЯРНА БІОФІЗИКА
БІОФІЗИКА КЛІТИНИ
БІОФІЗИКА СКЛАДНИХ СИСТЕМ
МЕДИЧНА ФІЗИКА
ДIЯ ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ НА БІООБ’ЄКТИ
МЕТОДИ БІОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Журнал розрахований на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, що працюють у галузі біофізики та суміжних областях.
Періодичність журналу — 2 рази на рік.

Сайт Біофізичного Вісника