Адреса редакції журналу "Біофізичний Вістник"

Адреса редакційної колегії

Home  >>  Адреса редакційної колегії

Кафедра молекулярної і медичної біофізики
Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, 61022,  м. Харків, Україна
тел.: +38 057  7075576

e-mail: biofiz-visnyk@karazin.ua
http://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk