Овсянникова Татьяна Николаевна

Овсянникова Татьяна Николаевна

Home  >>  Овсянникова Татьяна Николаевна

Овсяннікова Тетяна Миколаївна

Науковий ступінь — кандидат біол. наук

Вчене звання — доцент

Посада — доцент кафедри молекулярної і медичної біофізики

роб. тел.: (057) 7075576

Tatyana. N. Ovsyannykova @ univer. kharkov. ua

Протягом 11 років Овсяннікова Т.М. викладає на кафедрі дисципліни «Біохімія», «Імунологія», «Цитологія» та ін. для студентів спеціальностей «Біофізика» та «Фізична та біомедична електроніка», кожен рік є керівником понад 20 курсових робіт та 4-5 дипломних робіт, є автором навчального посібника «Біохімія» (1997 р.) та збірника завдань та тестів «Біологічні молекули живих організмів та їх фізико-хімічні властивості» (2006 р.). Вона має понад 110 наукових праць, з 1992 року постійне є науковим керівником НДР за госпдоговірним або державним замовленням, виконує обов’язки заступника кафедри з наукових досліджень, відповідає за наукові контакти кафедри з вітчизняними та закордонними установами (за останнім у тому числі – на рівні факультету). Овсяннікова Т.М. є керівником педагогічної практики студентів, активно займається профорієнтацією абітурієнтів та влаштуванням випускників кафедри.