Січевська Лариса Вікторівна

Січевська Лариса Вікторівна

Home  >>  Січевська Лариса Вікторівна

Січевська Лариса Вікторівна

Кандидат біологічних наук

доцент кафедри молекулярної та медичної біофізики.

В 1994 році закінчила Харківський державний університет, спеціальність — біофізика.

В 2001 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.02-біофізика «Дослідження молекулярних механізмів пошкодження структурного комплексу мембрана-гемоглобін за умов дії іонізуючого випромінювання».

З 1995 року працює на радіофізичному факультеті Харківського університету на посаді молодшого наукового співробітника, наукового співробітника. З 2002 року на посаді доцента кафедри молекулярної та медичної біофізики.

Читає лекційні курси: «Радіаційна біофізика», «Біотехнологія», «Біоелектричні процеси»; веде лабораторний практикум з «Загальної медичної і біологічної фізики».

Наукові інтереси. Дія фізичних факторів на структуру модельних і природних мембран. Взаємодія біологічно активних речовин з модельними мембранами.

Вибрані публікації.

1. Миронова Н.Г., Древаль В.И, Сичевская Л.В., Загородняя Е.В. Структурно-функциональное состояние митохондриальных мембран печени облученных крыс // Радиационная биология. Радиоэкология.- 2000.- Т.40, №2.- С.138-141.

2. Древаль В.И., Сичевская Л.В., Дорошенко А.О., Рошаль О.Д. Радиационно-индуцируемые изменения структуры белков эритроцитарных мембран // Биофизика.- 2000.- Т.45, Вып.5.- С.836-838.

3. Древаль В.И., Сичевская Л.В. Облучение ионизирующей радиацией уменьшает связывание гемоглобина с эритроцитарной мембраной // Биофизика.- 2000.- Т.45, Вып.6.- С.1086-1088.

4. Doroshenko A.O., Sichevskaya L.V., Grygorovych A.V., and Pivovarenko V.G. Fluorescence Probing of Cell Membranes with Azacrown Substituted Ketocyanine Dyes // Journal of Fluorescence.- 2002.- V.12, N314.- P.451-460

5. Добровольська О.В., Сичевская Л.В.,Жигалова Н.М., Рошаль О.Д., Трусова В.М. Дослідження взаємодії 1,2,3,4,-тетрагідропірімідо[1,2-α]бензімідазол-2-оном з модельними ліпідними мембранами // Біофізичний вісник.-2009.-вип. 22 (1).- С.42-48.

6. Січевська Л.В. Радіаційна біофізика в тестах і задачах: Збірник завдань для самостійної роботи студентів. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007 55 с.