Програми навчальних дисциплін

Програми навчальних дисциплін

Home  >>  Студенту  >>  Програми навчальних дисциплін

Робочі програми навчальних дисциплін викладачів кафедри молекулярної і медичної біофізики на 2018/2019 навчальний рік затверджені Вченою радою факультету 19.06.2018 (протокол №6)

 1. Біохімія
 2. Біохімія (РЕ-21)
 3. Загальна біофізика
 4. Мікробіологія
 5. Молекулярна біофізика
 6. Основи біофізики (РЕ-31)
 7. Цитологія
 8. Чисельні методи біофізики
 9. Біоелектричні процеси
 10. Біостатистика
 11. Імунологія
 12. Кріобіофізика
 13. Математична біофізика
 14. Методи біофізичних досліджень
 15. Нерівноважна термодинаміка
 16. Радіаційна біофізика
 17. Фізичні методи в медичній діагностиці
 18. Біофізика клітини і вторинних посередників
 19. Мас-спектрометрія
 20. Методи біоінженерії
 21. Методи дослідження біомембран
 22. Біонформатика
 23. Молекулярна біологія та генетика
 24. Синергетика
 25. Ймовірнісні методи в біології та медицині
 26. Комп’ютерний аналіз біомолекул
 27. Комп’ютерний аналіз біомолекул для спеціальності 153 Мікро- та наносистемна техніка
 28. Молекулярна спектроскопія
 29. Робоча програма практики (бакалавр)
 30. Робоча програма практики (магістр)
 31. Робоча програма асистентської практики (магістр)
 32. Фізіологія