Програми навчальних дисциплін

Програми навчальних дисциплін

Home  >>  Студенту  >>  Програми навчальних дисциплін

Робочі програми навчальних дисциплін кафедри молекулярної і медичної біофізики у весняному семестрі 2020/2021 навчального року затверджені Вченою радою ФРБЕКС 17.06.2020 (протокол №7)

 1. Вступ до фаху
 2. Вступ до фаху РЕ
 3. Біоелектричні процеси  
 4. Біоінформатика
 5. Біостатистика
 6. Біофізика клітини і вторинних посередників
 7. Біохімія РБ
 8. Біохімія-РЕ
 9. Взаємодія біологічних об’єктів з фізичними полями РЕ
 10. Екологічна дія фізичних факторів
 11. Загальна біофізика
 12. Імунологія
 13. Ймовірнісні методи в біології та медицині
 14. Квантова хімія
 15. Комп’ютерний аналіз біомолекул
 16. Комп’ютерний аналіз біомолекул-РЕ
 17. Мас-спектрометрія
 18. Математична біофізика
 19. Молекулярна адсорбція
 20. Молекулярна спектроскопія
 21. Методи біоінженерії
 22. Методи біофізичних досліджень
 23. Молекулярна біологія та генетика
 24. Молекулярна біофізика
 25. Основи біофізики
 26. Радіаційна біологія і медицина (міжфакультетська дисципліна)
 27. Радіаційна біофізика
 28. Синергетика
 29. Фізика нуклеїнових кислот
 30. Фізичні методи в медичній діагностиці
 31. Цитологія
 32. Числові методи біофізики
 33. Робоча програма виробничої практики_бакалавр
 34. Робоча програма асистентської практики_магістр
 35. Робоча програма виробничої практики_магістр