Програми навчальних дисциплін

Програми навчальних дисциплін

Home  >>  Студенту  >>  Програми навчальних дисциплін

Робочі програми навчальних дисциплін кафедри молекулярної і медичної біофізики на 2020/2021 навчальний рік затверджені Вченою радою факультету РБЕКС 17.06.2020 (протокол №6)

 1. КЕРУВАННЯ ПРОЕКТАМИ І БІЗНЕС-АНАЛІЗ ІТ
 2. БІОХІМІЯ
 3. ЗАГАЛЬНА БІОФІЗИКА
 4. МОЛЕКУЛЯРНА БІОФІЗИКА
 5. ОСНОВИ БІОФІЗИКИ (РЕ-31)
 6. ЦИТОЛОГІЯ
 7. ЧИСЛОВІ МЕТОДИ БІОФІЗИКИ
 8. БІОЕЛЕКТРИЧНІ ПРОЦЕСИ
 9. Біостатистика
 10. ІМУНОЛОГІЯ
 11. КРІОБІОФІЗИКА
 12. МАТЕМАТИЧНА БІОФІЗИКА
 13. Методи біофізичних досліджень
 14. МОЛЕКУЛЯРНА АДСОРБЦІЯ
 15. РАДІАЦІЙНА БІОФІЗИКА
 16. ФІЗИЧНІ МЕТОДИ В МЕДИЧНІЙ ДІАГНОСТИЦІ
 17. БІОФІЗИКА КЛІТИНИ І ВТОРИННИХ ПОСЕРЕДНИКІВ
 18. МАС-СПЕКТРОМЕТРІЯ
 19. МЕТОДИ БІОІНЖЕНЕРІЇ
 20. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОМЕМБРАН
 21. БІОІНФОРМАТИКА
 22. МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ ТА ГЕНЕТИКА
 23. СИНЕРГЕТИКА
 24. Ймовірнісні методи в біології та медицині
 25. КОМП’ЮТЕРНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ СТРУКТУРИ БІОМОЛЕКУЛ
 26. КОМП’ЮТЕРНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ СТРУКТУРИ БІОМОЛЕКУЛ (РЕ-61)
 27. МОЛЕКУЛЯРНА СПЕКТРОСКОПІЯ
 28. Робоча програма виробничої практики (бакалавр)
 29. Робоча програма виробничої (переддимломної) практики (магістр)
 30. Робоча програма асистентської практики (магістр)
 31. Фізіологія
 32. ФІЗІОЛОГІЯ (малочисельна група)